Abella (verí) IgG4

2089 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Sinònims:
Apis Mellifera IgG4, Gi1
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
17 dies
Interpretació:
V.R. Fins a 0.15 mg/L Aquesta concentració és relativa i proporcional al nivell d´anticossos IgG4 específics. El seu augment, després de immunoteràpia, indica resposta al tractament i disminució de sensibilitat enfront de l´al·lergogen.