Ac anti Brucella (R.Bengala)

1567 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Aglutinació
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
4 dies