Ac anti-cèl·lules parietals

5273 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
300 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
6 dies
Valors de referència:
Positiu índex: > 1.10
Indeterminat índex: 0.90 - 1.10