Ac anti-colagen tipus VII NC1

4908 Descarregar PDF
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Immunofluorescència indirecta
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
23 dies