Anticossos anti-desmogleïna 1 i 3

3823 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
32 dies