Ac anti-dsDNA

5250 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Quimioluminiscencia
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies
Valor de referència:
Negatiu: <27 CU
Indeterminat 27-35 CU
Positiu >35 CU