Ac anti-epidermics

4898 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
IFI en cèl·lules transfectades / pell separada
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
20 dies

Proves relacionades