Ac anti- Factor Intrínsec

1595 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Sinònims:
FACTOR INTRINSEC AC
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
15 dies
Valors de referència:
< 20 U/mL Negatiu
20 - 25 U/mL Límit de positivitat
> 25 U/mL Positiu