Ac anti-GAD65

1597 Descarregar PDF
  • Sèrum
  • Congelat
Secció:
Autoimmunitat
Sinònims:
Anticossos anti glutamat descarboxilasa
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
25 dies
Valors de referència:
< 5 U/mL Negatiu
>= 5 U/mL Positiu