Ac anti Hepatitis A (totals)

1738 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Informació clínica:
Concentracions >= a 20 UI/L indiquen una infecció pel virus de la hepatitis A en curs o passada, o bé l´existència d´anticossos anti-HAV després de la vacunació