Ac anti-La (SS-B)

5255 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Quimioluminiscencia
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies
Valors de referència:
Ac anti-La (SS-B)
< 20 (CU)