Ac anti Lactoferrina

4144 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
21 dies
Valors de referència:
Ac anti Lactoferrina
< 1 (Index)
Interpretació:
Es considera Positiu quan Index > 1