Ac anti Listeria monocitogenes

3765 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Sinònims:
Anticossos anti Listeria monocitogenes
Mètode:
ELISA
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
500 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
8 dies