Ac anti Nuclears IFI ANA

2732 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Immunofluorescència indirecta
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
6 dies