Ac anti-peptid ciclic citrulinat CCP

2734 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
5 dies
Valors de referència:
Ac anti-peptid ciclic citrulinat CCP
< 7.00 (U/mL)