Ac anti receptors tirotropina

1890 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Sinònims:
TSI
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
25 dies
Valors de referència:
Ac anti receptors tirotropina
< 1 (U/L)