Ac anti-tiroglobulina

1516 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Mètode:
ElectroQuimioluminiscència (ECLIA)
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
3 dies
Valors de referència:
Ac anti-tiroglobulina
< 115 (UI/mL)