Ac anti-tiroperoxidasa

1515 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Autoimmunitat
Sinònims:
TPO, Microsomals
Mètode:
ElectroQuimioluminiscència (ECLIA)
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
3 dies
Valors de referència:
Ac anti-tiroperoxidasa
< 34 (UI/mL)