Ac IgG Epstein-Barr

4723 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Sinònims:
Antigen IgG contra la càpside del virus de Epstein-Barr (VCA)
Mètode:
Quimioluminiscencia
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
3 dies