Ac IgG Papil·lomavirus (HPV)

4744 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Termini de lliurament:
12 dies
Valors indicatius:
Es considera resultat positiu quan l´índex és superior a 1,00