Ac IgG Rickettsia conori

1743 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
ELISA
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies