Anticossos anti Tiroperoxidasa

ACTIRP Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Electroquimioluminiscència (ECLIA)
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
3 dies
Sinònims:
TPO, Microsomals
Valors de referència:
> 0 Anys 0.0 - 34.0 (IU/mL)