Tartracina IgE

1949 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Sinònims:
Q50
Mètode:
Radioisotòpica
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
100 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
12 dies
Interpretació:
< 0.35 kU/L No es detecta
0.35 - 0.69 kU/L Nivell baix
0.70 - 3.49 kU/L Nivell moderat
3.50 - 17.50 kU/L Nivell alt
> 17.50 kU/L Nivell molt alt