Temps de Tromboplastina parcial

1005 Descarregar PDF
  • Citrat sòdic 1 tub
Secció:
Coagulació
Sinònims:
Temps de cefalina
Mètode:
Coagulometria
Mostra:
Plasma
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. BLAU citrat
Termini de lliurament:
1 dia
Valors de referència:
Temps de Tromboplastina parcial (s)
Fins a 28 dies 26.0 - 44.0 (s)
Fins a 1 any 27.0 - 45.0 (s)
Fins a 4 anys 28.0 - 42.0 (s)
Fins a 9 anys 30.0 - 42.0 (s)
Fins a 14 anys 29.0 - 39.0 (s)
>14 anys 25.0 - 38.5 (s)
Temps de Tromboplastina parcial (rati)
Fins a 28 dies 0.81 - 1.38 (1)
Fins a 1 any 0.84 - 1.41 (1)
Fins a 4 anys 0.88 - 1.31 (1)
Fins a 9 anys 0.94 - 1.31 (1)
Fins a 14 anys 0.91 - 1.25 (1)
>14 anys 0.80 - 1.25 (1)