Teofilina

1540 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Mètode:
Immunoturbidimetria
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
5 dies
Valors terapèutics indicatius:
Valors terapèutics indicatius :
Adults : 10,0 - 20,0 µg/mL
Apnea neonatal : 5,0 - 10,0 µg/mL