Test Maduració Pulmonar Fetal

3803 Descarregar PDF
  • Tub estèril sense gel
Secció:
Bioquímica sèrum
Sinònims:
Cossos lamel·lars
Mètode:
Comptatge
Mostra:
Líquid amniòtic
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
TUB ESTERIL SENSE GEL
Termini de lliurament:
3 dies
Valors de referència:
Maduresa pulmonar probable : > 32000 comptes/µL
Interval Límit : 23000 - 32000 comptes/µL
Maduresa pulmonar improbable : < 23000 comptes/µL