Testosterona

1065 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoanalisi electroquimioluminiscent
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Testosterona
Home
Fins a 50 anys 8.64 - 29 (nmol/L) 2.5 - 8.4 (ng/mL)
>50 anys 6.68 - 25.7 (nmol/L) 1.9 - 7.4 (ng/mL)
Dona
Fins a 50 anys 0.29 - 1.67 (nmol/L) 0.1 - 0.5 (ng/mL)
>50 anys 0.101 - 1.42 (nmol/L) 0.0 - 0.4 (ng/mL)
Estadis de Tanner:
Nens i adolescents
Tanner 1 (<9 anys) : <0.087 nmol/L
Tanner 2 (9-11 anys) : <0.087 - 14.99 nmol/L
Tanner 3 (11-12.5 anys) : 2.250 - 26.997 nmol/L
Tanner 4 (12.5-14 anys) : 6.246 - 26.476 nmol/L
Tanner 5 ( >14 anys) : 6.524 - 30.61 nmol/L
Nenes i adolescents
Tanner 1 (<10 anys) : <0.087 - 0.212 nmol/L
Tanner 2 (10-11.5 anys) : <0.087 - 0.30 nmol/L
Tanner 3 (11.5-13 anys) : <0.087 - 0.822 nmol/L Tanner 4 (13-15 anys) : <0.087 - 0.93 nmol/L
Tanner 5 ( >15 anys) : 0.16 - 1.33 nmol/L