Timidinquinasa

2887 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Radioimmunoassaig
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
9 dies
Valors de referència:
Timidinquinasa
< 6.5 (UI/L)