Tiopental

4578 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Sinònims:
Pentotal sòdic
Mètode:
Cromat.Gassos/Espectr.de Masses
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
2 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
4 dies
Valors indicatius:
Hipnòsia: 1 - 5 µg/mL
Coma terapèutic: 30 - 100 µg/mL
Anestèsia: 7 - 130 µg/mL