Tiroxina lliure T4L

1054 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoanalisi electroquimioluminiscent
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Tiroxina lliure T4L
10.29 - 23.16 (pmol/L) 0.8 - 1.8 (ng/dL)