Tiroxina (T4)

1053 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
4 dies
Valors de referència:
Tiroxina (T4)
Fins a 2 anys 6.0 - 13.2 (µg/dl)
Fins a 12 anys 5.5 - 12.1 (µg/dl)
Fins a 20 anys 5.5 - 11.1 (µg/dl)
>20 anys 4.5 - 10.9 (µg/dl)