Toluè

2891 Descarregar PDF
  • EDTA 3 mL
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Cromatografía de Gassos
Mostra:
Sang
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament:
9 dies
Límits de referència:
V.L.B. (Valor Límit Biològic AUJL) segons I.N.S.H.T.: 0.05 mg/L