Topiramat

1882 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Mètode:
Cromatografia Líquida/Tàndem de masses
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
9 dies
Valors de referència:
Topiramat
2 - 10 (µg/mL)