Toxina Botulínica en mostra

4057 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
ELISA
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
3 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
30 dies