TPHA (Hemaglutinació Treponema p.)

4176 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Hemaglutinació específica
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
500 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
7 dies