Transferrina deficient carbohidrats

1850 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Sinònims:
Transferrina deficient en carbohidrats, TDC, CDT
Mètode:
Immunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
9 dies
Interpretació:
Límit de referència: fins a 2,5 %
El percentatge fa referència a la quantitat de transferrina deficient
en carbohidrats (CDT) amb respecte a la transferrina total.