Transferrina

1023 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Immunoturbidimetria
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Transferrina
2.0 - 3.6 (g/L) 200.0 - 360.0 (mg/dL)