Transquetolasa en eritrocits

3626 Descarregar PDF
  • Heparina-Li
  • Ni divendres ni vigilies
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Espectrofotometria
Mostra:
Sang
Quantitat de mostra:
10 mL
Contenidor:
T. HLi 4 mL
Termini de lliurament:
17 dies
Valors de referència:
Transquetolasa
0.3 - 0.8 (UI/g Hb)
Transquetolasa + TPP
0.6 - 0.9 (UI/g Hb)
Efecte TPP
3.7 - 19.1 (%)