Trichinella Spiralis Anticossos

2209 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Enzimoimmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
12 dies
Valors de referència:
Index < 0.90 Absència d´anticossos
Index entre 0.90 - 1.09 Zona límit
Index > 1.10 Presència d´anticossos