Tricloroacetat (orina)

1757 Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Bioquímica orina
Mètode:
Cromatografía de Gassos
Mostra:
Orina
Quantitat de mostra:
5 mL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
12 dies
Valors de referència:
V.L.B. (Valor Límit Biològic) segons A.C.G.I.H. / I.N.S.H.T.
Per Tetracloretilè: 10 mg/L
Per Tricloretilè: 15 mg/L