Triclorocompostos totals (orina)

2201 Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Bioquímica orina
Mètode:
Cromatografía de Gassos
Mostra:
Orina
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
12 dies
Valors de referència:
V.L.B. (Valor Límit Biològic) segons I.N.S.H.T.
Per a tricloroetilè: 300 mg/g creatinini