Triiodotironina (T3)

1051 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoanalisi electroquimioluminiscent
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Triiodotironina (T3)
1.3 - 3.1 (nmol/L) 0.8 - 2.0 (ng/mL)