Tripsina serum

3715 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Radioimmunoassaig
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
500 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
23 dies
Valors de referència:
Tripsina serum
140 - 400 (ng/mL)