Triptasa

1851 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
7 dies
Valors de referència:
Triptasa
< 11.00 (µg/L)