Tropisme viral de VIH-1

4148 Descarregar PDF
  • EDTA 3 mL
Secció:
Microbiologia molecular
Mètode:
Seqüenciació automàtica - OpenGene System
Mostra:
Sang
Quantitat de mostra:
10 mL
Contenidor:
T. LILA FORT EDTA 10 mL
Termini de lliurament:
30 dies
Valors de referència:
Nivell de significació 10% FPR
Predicció del correceptor : geno2pheno