Troponina T hs

4171 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
ImmunoQuimioluminiscència
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
1 dia
Estabilitat i conservació:
Valors de referència:
Troponina T hs
< 14 (ng/L)