Urat

1010 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Espectrometria absorció molec.
Uricasa /Peroxidasa
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Urat
Home
202.3 - 416.5 (µmol/L) 3.4 - 7.1 (mg/dL)
Dona
142.8 - 339.2 (µmol/L) 2.4 - 5.8 (mg/dL)