Urea arterial

2983 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Espectrometria absorció molec. Mètode Ureasa
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
TUB RECIRCULACIO ARTERIAL
Termini de lliurament:
2 dies