Urea (orina)

1679 Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Bioquímica orina
Mètode:
Espectrometria absorció molec. Mètode Ureasa
Mostra:
Orina
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Urea (orina)
286 - 595 (mmol/L) 1717.7 - 3573.6 (mg/dL)