Urea

1008 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Espectrometria absorció molec.
Mètode Ureasa
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Urea
2.76 - 8.07 (mmol/L) 16.6 - 48.5 (mg/dL)